Reģistrētās ārstniecības personas

Informējam, ka valsts ārkārtējās situācijas laikā, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra vai sertifikāta termiņi, kuri bija spēkā uz 2020.gada 5.aprīli, ir pagarināti par sešiem mēnešiem.

Informācija par ārstniecības personām, kuras šobrīd ir tiesīgas praktizēt profesijā, to ārstniecības personu identifikatoriem un reģistrācijas termiņiem.

Lūgums informāciju ievadīt vienā no izvēlnes logiem.

Personas uzvārds:
Identifikators: